ATB revurderer påsketur til Halten
Interesserte MÅ melde seg til Laila

https://www.facebook.com/events/430344370455450/

LH

Fra Laila’s event på Facebook:

AtB har i dag lovet å “ta en ny vurdering” vedrørende påskeruter til Halten. De er imidlertid redde for at tilbudet ikke blir brukt om de setter opp rute. Alle som ønsker å ta rutebåten til Halten denne påska, må derfor melde seg.
Det går an å kontakte AtB direkte, men fint om vi kan få en samlet oversikt her også.

Mest aktuelle datoer er utover 1. april og retur 6. april.

Kontaktpersoner i AtB er janne.sollie@atb.no og harald.storronning@atb.no.