Det ser ut som nettverksforbindelsen fortsatt er ustabil.

Foreløpig kan vi bare vente og se.

LH